Foredrag og Workshops

HR Pro tilbyder udvikling og afholdelse af udviklingsaktiviteter, som er målrettet jeres behov. Få strategisk kompetenceudvikling gennem et fokus på mennesker, hvad enten det drejer sig om foredrag, kurser, undervisning, workshops, netværksaktiviteter eller andet.

Fokus på mennesker - Værdi for organisationer: Udgangspunktet i enhver HR aktivitet med HR Pro er grundantagelsen, at fokus på- og udvikling af de mennesker organisationen består af, er fundamentet for at skabe værdi for organisationen.

HR Pro har erfaring med at hjælpe kunder fra et mindset, der har været domineret af økonomisk smalhals, til et mindset, der bæger præg af optimisme, sammenhold og innovation. Samtidig med at medarbejderne ikke mister et realistisk syn på fremtiden.

Derudover har HR Pro arbejdet med lederudvikling på mellemlederniveau og supporteret ledere i deres personlige udvikling gennem lederudviklingsprogram, coaching og facilitering af ledernetværk, for at nævne nogle.

Alt sammen med det formål, at skabe større værdi for organisationerne.

Priseksemple: ½dagsarrangement 8.000,- ex moms / Pris for heldagsarrangement 12.000,- ex moms

Eksempler:

Strategisk kompetencekort


Målgruppe: Et team, som var kørt lidt træt i MUS konceptet og havde udfordringer med at finde ud af, hvilke udviklingsaktiviteter medarbejderne virkelig havde brug for.

Aktivitet: 2 dages hård workshop, hvor medarbejderne kom på arbejde i hovedsageligt refleksionsøvelser om deres kompetencer og udfordringer. Deltagerne blev udfordret til at fokusere på at tale sammen om "hvorfor" udvikling mere end "hvordan" udvikling.

Udbytte: Teamet fik skabt et fælles strategisk afsæt til planlægning af kommende udviklingsaktiviteter og MUS samtaler. De individuelle ønsker og behov for udvikling blev sat i forhold til organisationens og teamet kommende udfordringer og opgaver.

Træning i Nytænkning


Målgruppe: Et lederteam, hvor alle medlemmer arbejder med innovation og nytænkning i forskellige afskygninger i deres hverdag, og som kunne tænke sig et friskt indspark til hvordan nytænkning trænes.

Aktivitet: Et inspirationsoplæg med øvelser på 2 timer på deres ledermøde, der lagde op til at tage redskabet med tilbage til de respektive afdelinger. HR Pro gennemgik kort teori og materialet, som redskabet er bygget op af, samt nogle af øvelserne blev udført i plenum.

Udbytte: Lederne fik et kendskab til nyeste forskning indenfor innovationsområdet og adgang til et praktisk redskab til at arbejde med øvelserne i hverdagen, så afdelingernes nytænkning virkelig bliver trænet i hverdagen.

Forståelse skaber trivsel


Målgruppe: Et team hvor kommunikationen mellem medarbejderne gik i knuder, der opstod konflikter og samarbejdsproblemer, som havde en direkte indflydelse på deres opgavehåndtering.

Aktivitet: Udarbejdelse af Enneagram-profil på de enkelte medarbejdere i teamet. Herefter 1 dags inspirationsworkshop med undervisning, øvelser og refleksion.

Udbytte: Der blev skabt forståelse mellem kollegaer og deres personlige præferencer, motivatorer og stresselementer. Lederen fortalte efterfølgende, at kvaliteten af kommunikationen og trivslen i teamet var højnet væsentligt, som følge af workshoppen.

Udviklingsaktiviteter har givet vores kunder:

  • Større indsigt og udvikling i relation til teamet
  • Sparring i forhold til løsninger på konkrete problemstillinger og udfordringer
  • Nye øjne på arbejdsgange og de hverdagsudfordringer, hverdagen byder
  • Hjælp til at sætte mål og komme i mål
  • Støtte til forandringer i organisationen og hjælp til at se mulighederne i disse