Kompleksitetskompetence

HR pro, hrpro, workshop, kompleksitet, kompleksitetkompetence, lise, sustmann, allen, psykologi, kursus

Hvordan kan man arbejde med kompleksitet?

Kurset er bygget op omkring komplekstietteori. Men det handler ikke kun om at forstå hvad kompleksitet er, vi arbejder også med hvordan man kan understøtte kompleksitetens og udvikle kompleksitetkompetence hos medarbejderne. Vi arbejder med mening, relfeksion og at kunne acceptere flere sider af en selv. Vi stiller skarpt på hvordan den enkeltes rolle og ageren spiller en betydning for andre og egens opfattelse af situationen. 

Det betyder at flere af øvelserne går meget tæt på og udfordrer deltagernes egenindsigt. Kurset støtter op omkring at få øje på blinde sider ved sig selv, og hvordan vi nogle gange har skyklapper på, når vi fokusere for meget på det, vi er rigtig gode til.

At udvikle kompleksitetskompetence betyder ikke redskaber til at mindske kompleksiteten, men at kunne rumme dem og navigere i den, samtidig med at vi rykker os fremad. 

Mål/Udbytte med workshoppen:

- Introduktion til kompleksitetsteori

- Arbejde med konkrete øvelser omkring ens egen ageren i Verden

- Udvikle en handleplan, så indholdet fra kurset kan omsættes til værdi i dagligdagen

 

Deltagerne medvirker aktivt på kurset, hvilke også indebæreret stort udbytte. Desuden er det et spændende og dybdegåede kursus, som deltagerne vil huske og kunne bruge i mange relationer i deres liv - både fagligt og personligt.

 

Citat fra tidligere deltagere:

"Dejligt at man udfordres og kommer rundt om emner, man ikke normalt berører i en travl hverdag på jobbet. Underviseren var levende og god til at formidle" 

 

"Øvelserne har komplementeret hinanden og har givet indsigt og tanker omkring mig selv og min egen rolle i arbejdet" 

Læs mere om hvad HR Pro kan tilbyde