Innovation - Nytænkning - Idégenerering

HR pro, hrpro, workshop, innovation, innovative, kreativ, kreativitet, idegenerering, nytænkning

Hvorfor kun lære OM innovation? Hvorfor ikke VÆRE innovativ på jeres næste workshop?

Workshoppen er bygget op omkring Nytænkning og Kreativitet i ens egne tanker og idéer. Med udgangspunkt i forskning fra Aalborg Universitets introduceres kort de bagvedliggende teorier, og deltagerne bliver ført gennem flere generelle øvelser i nytænkning, som giver et indblik i, hvordan de kan fortsætte træning af deres evne til at tænke nyt, når de kommer hjem igen.

Derudover arbejder deltagerne med forskellige udfordringer, som er relevante for dem i deres dagligdag. Her gennemgås flere forskellige øvelser i, hvordan idéer kan generes, og deltagerne får selv lov til at udvikle deres idéer.   

Mål/Udbytte med workshoppen:

- Introduktion til forskningen og teori inden for innovationsområdet

- Afprøve konkrete værktøjer til at udvikle nye idéer

- Udvikle konceptplakater ud fra en konkret udfordring/problemstilling

 

Deltagerne medvirker aktivt i workshoppen, hvilke også indebæreret stort udbytte. Desuden er det en sjov workshop, som deltagerne vil huske og kunne bruge i mange relationer i deres liv - både fagligt og personligt.

 

Citat fra tidligere deltagere:

"Dejligt, inspirerende oplægsholder! Lækre nye input, selvom jeg før har arbejdet med innovation" 

"Man kan være kreativ og få lov ti at tænke nogle lidt skæve tanker" 

"Vi har været virkelig været nytænkende og har fået god undervisning at arbejde med"

Læs mere om generel kompetenceudvikling