Supervision

HR Pro tilbyder supervision med en uddannet og erfaren psykolog, som tager afsæt i den systemiske teoriramme. Målet for supervisionen er at tappe ind i det potentiale, der er til stede i gruppen og facilitere til højere refleksion, som kan åbne op for øget handlemuligheder for deltagerne. 

Supervisionen tilbydes til faggrupper, som er i direkte kontakt med borgere, brugere og patienter. HR Pro har særligt erfaring med at supervisere grupper af mentorer fra frivillige organisationer og socialrådgivere fra den offentlige kommunale sektor.

Styrk jeres supervision med erfaren psykolog