Personalehåndbog

Har I udarbejdet en Personalehåndbog? Har personalet haft medindflydelse på dens udformning? Er den helt up-to-date?

HR pro personalehåndbog intranet

Personalehåndbogen er det sted, hvor al fælles information står skrevet. Heri kan indgå retningslinjer, forventninger, rettigheder, kulturelle elementer og meget meget mere. Ved at udarbejde en personalehåndbog i samarbejde med HR Pro, er I sikret at personalehåndbogen er linket sammen med kontrakterne, at I ikke har overset vigtige elementer og i sidste ende at I ikke oplever uoverensstemmelser som følge af forskellige forventningsniveauer.

Læs mere om generel HR Administration