HR administration

Kunne jeres tid bruges mere effektivt? Er de administrative opgaver dem, der bliver prioriteret lavest? Har I fuldstændig styr på kontrakter, tillæg, opsigelser, anciennitet, personalegoder osv.?

HR pro hrpro administration administrativ adm

  

HR Pro har erfaring med at udarbejde standardkontrakter, tillæg til kontrakter og en personalehåndbog, der understøtter disse. Få styr på jeres personalegoder og få indhentet nye tilbud på jeres pension og forsikringer. HR Pro hjælper med alt det administrative omkring dét at have personale, lige fra kontrakter til referater - fra bestyrelsesmøder til personalearrangementer.

Læs mere om HR Årshjulet