HR Årshjul

Har I styr på alle HR aktiviteter i løbet af året? Kommer nogle processer bag på jer? Forstyrre HR jeres kerneopgaver? Kan I have brug for mere struktur over de HR aktiviteter, der søsættes?

HR pro årshjul begivenheder strategi aktiviteter processer struktur

I samarbejde med HR Pro får vi styr på det kommende års vigtige begivenheder og samler dem ét sted. Vi fastlægger datoer, indhold og evt. ansvarlige for hver aktivitet. Det giver vores kunder overblik, samt mulighed for  at planlægge smartere og overholde deadlines. De medvirker også til at HR aktiviteter ikke forstyrre den daglige drift og planlægges ind, så virksomheden ikke går på komprimis med kerneopgaven.

Ting I f.eks kan tage højde for i et årshjul:

 • Medarbejderudviklingssamtaler
 • Julefrokost
 • Personalekonference
 • Ledermøde med kvartalsstatus
 • Personalemøder
 • Strategiplanlægning
 • Driftsmål
 • Krav fra myndigheder om tidspunkter for indberetninger etc.
 • Kick off aktiviteter
 • Udarbejdelse af næste årshjul
 • Nye planlagte opgaver

Læs mere om HR Strategi