Arbejdsplads Vurdering - APV

Hvordan sikre I at APV'er giver værdi til virksomheden? Udnytter I den lovpligtige APV og tilretter den, så den giver mening for jeres virksomhed? Er APV bare noget, der skal overstås?

HR pro hrpro APV Arbejdsplads vurdering arbejdspladsvurdering lovpligtig

Arbejdsmiljølovgivningen §15a siger, at alle virksomheder med ansatte er forpligtet til at udarbejde en APV.

Dette indebærer blandt andet, at arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde skal udarbejde en skriftlig arbejdsplads vurdering. Denne skal løbende revideres ved ændringer i arbejdet, dog minimum hvert 3. år.

Ved at indgå et samarbejde med HR Pro sikres jeres virksomhed at APV'en ikke blot er noget, som I kigger på én gang hvert tredje år og så ellers arkiveres i en mappe. HR Pro har erfaring med at lave forløb, hvor APV'en spiller en central rolle, og hvor denne tages op til genovervejelse løbende, og ikke blot bliver et passivt dokument, der hurtigt er forældet.

Læs mere om Psykisk arbejdsmiljø